پویش ملی تولید گیاهان دارویی و معطر روز پنجشنبه ۲۸ آذر ماه در شهرک صنعتی کاشمر، شرکت گیاهان معطر پرند برگزار می گردد.

 

تلفن تماس: ۰۵۱۵۵۲۳۱۰۱۱