به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی،‌رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سبزوار روز به خبرنگار ایرنا گفت: گیاهان دارویی خودرو در ۱۶ هزار هکتار عرصه منابع طبیعی این شهرستان شناسایی شده اند که با برداشت آنها بیش از ۲۰ میلیارد ریال نصیب بهره‌برداران شده است.

عباسعلی کیانی فرد افزود: عمده ترین محصولات گیاهی در عرصه‌های منابع طبیعی سبزوار شامل گون (کتیرا)، باریجه و آنغوزه است که پس از تهیه طرح برای مدیریت به بهره‌برداران واگذار می‌شود.

وی ادامه داد: محصول کتیرا در مناطق روستایی استاج، باغجر، سلیمانیه، کراب، دلبر و شاره، گیاه دارویی باریجه در منطقه کوهستانی بخش روداب و گیاه آنغوزه در روستاهای قاسمی، سنگرد، بیروت، مهرشانی، چاه سوخته و قاسمی واقع در بخش ششتمد می رویند.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سبزوار گفت: اولویت ما واگذاری عرصه های منابع طبیعی به بهره برداران دامدار است تا در قبال محدودیت چرای دام در فصل برداشت، از این گیاهان با شرایط لازم بهره برداری کنند.

عباسعلی کیانی فرد افزود: در سال جاری به طور میانگین حدود چهار تن کتیرا و ۱۰ تن آنغوزه از این مناطق برداشت و برای فرآوری و صادرات به استان‌های اصفهان و یزد ارسال شد.

با هدف حفظ و احیای پوشش گیاهی در مناطقی که بهره برداری از گیاهان دارویی صورت گرفته شده  حدود ۷۰۰ هکتار عملیات بذرکاری و بذرپاشی با کمک بهره برداران صورت می گیرد.

شهرستان سبزوار در فاصله ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد ۸۰۰ هزار هکتار عرصه منابع طبیعی دارد که برای ۷۵۰ هزار هکتار آن سند مالکیت به نام دولت صادر شده است.