به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، مزرعه تکثیر صنعتی شیرین بیان به صورت کاشت نشاء با اعتبار ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از اعتبارات اشتغال روستایی و عشایر در روستای آب باریک شهرستان اقلید ساخته شده است.
در این مزرعه ۲۰ نفر بصورت مستقیم و ۳۰ نفر بصورت غیر مستقیم مشغول به کار هستند
میرطالبی مدیر جهاد کشاورزی اقلید گفت: کشت این گیاه دارویی علاوه بر مصرف کم آب و عدم تخریب منابع طبیعی در بحث صادرات غیرنفتی و ارز آوری نیز بسیار مفید است.
شیرین بیان از جمله گیاهان دارویی که طرح توسعه کشت آن در کشور در حال اجرا است.