شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی کتاب ارزشمند “پلی پلوئیدی و هیبریداسیون جهت اصلاح و بهبود گیاهان” که در سال ۲۰۱۶ میلادی توسط انتشارات CRC در ۴۷۴ صفحه منتشر شده است را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. این کتاب در ۱۶ فصل تالیف شده و در موضوعات هیبریداسیون گیاهان زراعی و باغی و همچنین کاربرد پلی پلوئیدی جهت افزایش کمی و کیفی آنها مطالبی را بیان نموده است.

.

دانلود.