پارک علم و فناوری مدرس رویداد «اسانس‌های گیاهی و نحوه آنالیز و تفسیر با GC/MS» را برگزار می‌کند:

روز سه‌شنبه مورخ ۳۰ مهرماه ۹۸

  • ساعت: ۸:۳۰ تا ۱۸
  • هزینه رویداد: ۲۵۰ هزارتومان- دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس ۲۰۰ هزارتومان
  • مدرس: دکتر مهدی عیاری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
  • محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس
  • شماره تماس: ۶۶۹۱۹۱۵۱-۰۲۱، داخلی ۴۰۸۳

سرفصل‌های کارگاه آموزشی
ترکیبات فرارگیاهی، اسانس‌ها و عرقیجات
کاربردهای مختلف اسانس
روش‌های مختلف استخراج اسانس
بیوسنتز و دسته‌بندی ترکیبات اسانس
ارتباط ترکیبات اسانس‌ها و روش‌های مختلف استخراج