به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر عامل شرکت دانش بنیان کیمیا برگ آسیا گفت: سالانه ۶۰۰ هزار گونه گیاه دارویی و درختان مثمر و غیر مثمر در این شرکت تولید، تکثیر و علاوه بر استفاده در کاشان به بیش از ۱۴ استان کشور ارسال می شود.
علی باقریان تکثیر سریع ارقام جدید تجاری، تولید گیاهان بدون هرگونه آلودگی، افزایش عملکرد در هکتار، افزایش بهره وری در مصرف آب و کاهش هزینه های تولیدرا از مزایای این روش تکثیر نسبت به روش سنتی بیان کرد.
وی با اشاره به اینکه این شرکت با حضور جمعی ازدانش آموختگان رشته های کشاورزی و بیوتکنولوژی در سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز کرد گفت: در ابتدا چهار نوع محصول در این شرکت تولید و در ادامه فعالیت به بیش از ۱۵ نوع محصول افزایش پیدا کرد