آخرین آمار تولید و سطح زیرکشت گیاهان دارویی کشور که در آمارنامه سال ۱۳۹۶ منتشر شده است را در لینک زیر می توانید ملاحظه نمایید. ضمنا آمار سال های گذشته نیز در همین لینک قابل مشاهده است.

.

آخرین آمار تولید و سطح زیرکشت گیاهان دارویی کشور

 

.