شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی یک مقاله مروری جامع در مورد گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa) که در سال ۱۳۸۱ در فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران منتشر شده است را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. فایل مذکور از طریق تصویربرداری از نسخه چاپی مقاله تهیه شده است.

.

دانلود