به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی، حامد احمدپور در گفت و گو با ایرنا افزود: نیروهای یگان حفاظت این اداره با اطلاع از برداشت غیرمجاز گیاه دارویی آویشن توسط افراد غیربومی، تعدادی از آنان را دستگیر کردند.

وی خاطر نشان کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف، گیاهان دارویی ضبط و پرونده نیز برای بررسی مراحل قانونی به دادگستری بستک ارجاع داده شد.

این مقام مسوول تصریح کرد: شوراهای اسلامی و مردم روستاها درصورت مشاهده هرگونه تصرف و تعرض به اموال عمومی و برداشت غیرمجازگیاهان دارویی در این شهرستان با سامانه ۱۵۰۴ تماس بگیرند.

بیش از ۸۵۰ گونه گیاهان دارویی در حدود ۲۵۰ هزار هکتار رویشگاه گیاهان دارویی در دشت ها، دامنه ها و ارتفاع های هرمزگان پراکنده است که ۲۹۲ گونه آن مصرف دارویی دارند

Please follow and like us:
Pin Share