مجید مشهدی در حاشیه اجرای طرح کشت و تولید گیاهان دارویی توسط مددجویان متقاضی کار کمیته امداد استان مرکزی با اشاره به اجرای طرح راهبران شغلی در استان اظهار داشت: طرح کشت و تولید گیاهان دارویی با انتخاب نهایی یکصد و یازده نفر از مددجویان توسط شرکت کشت و صنعت کاسیا به عنوان راهبر شغلی اجرا شد.

مشخصات طرح

وی افزود: این طرح در قالب ۱۰ یونیت پیش فراوری اسانس و عرق گیاهان در شهرستان شازند ویژه مددجویان کمیته امداد استان که متقضی اشتغال بودند اجرایی شد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان مرکزی تصریح کرد: اجرای طرح‌های راهبری شغلی در جهت ایجاد پایداری بیشتر طرح‌های خوداشتغالی مددجویان به مرحله اجرا درمی‌آید.

مشهدی ادامه داد: شناسایی طرح اجرایی، بررسی کارشناسی طرح‌ها، برنامه‌ریزی و سازماندهی و پیاده‌سازی و در نهایت افتتاح و بهره‌برداری نهایی از مراحل فرایند اجرای طرح‌های راهبردی شغلی مددجویان تحت حمایت به شمار می‌رود.

ظرفیتهای مناسب کشت گیاهان دارویی در استان

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در استان مرکزی و شهرستان شازند شاهد ظرفیت‌های خوب نهادهای کشاورزی هستیم که در این راستا، طرح کشت و تولید گیاهان دارویی با انتخاب نهایی یکصد و یازده نفر از مددجویان توسط شرکت کشت وصنعت کاسیا به عنوان راهبر شغلی ، در قالب ده یونیت پیش‌فرآوری اسانس و عرق گیاهان در شهرستان شازند اجرایی شد.