به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی، ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت موسیر اختصاص یافت، اظهار داشت: موسیر یکی از مهمترین محصولات بخش گیاهان دارویی به شمار می رود.
وی تاکید کرد: موسیر در این استان در شهرستان های کوهرنگ و اردل کشت می شود.
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: موسیر در این استان به صورت دیم کاشته می شود.
وی با بیان اینکه توسعه کشت گیاهان دارویی در این استان مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: تغییر الگوی کشت با توجه به کاهش بارش ها در این استان ضروری است.
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: حرکت در مسیر کشت گیاهان با نیاز آبی پایین به ویژه گیاهان دارویی در دستور کار قرار گرفته است