به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی، اصغر زارعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته حدود ۱۵۰ هکتار به مساحت اراضی زیر کشت گیاهان دارویی استان مرکزی افزوده شد و امسال نیز تا پایان سال مقرر است یکصد هکتار دیگر از اراضی مستعد کشاورزی استان به کشت گیاهان دارویی و گل محمدی اختصاص یابد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: این اقدام در راستای اجرای طرح گسترش اراضی باغی استان مرکزی در دستور کار قرار گرفته است.وی بیان کرد: این طرح طبق برنامه مقرر است در اراضی مستعد باغداری استان مرکزی که شیب دار و از نظر بارش در وضعیت مطلوب هستند اجرا گردد تا علاوه بر تولید محصولات کشاورزی، زمینه حفظ خاک و پیشگیری از فرسایش خاک نیز فراهم شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: برمبنای برنامه ریزی صورت گرفته و ارزیابی انجام شده، در پنج شهرستان استان مرکزی شامل اراک، خنداب، تفرش و شازند، اراضی مستعد اجرای طرح مذکور وجود دارد.زارعی تصریح کرد: در عمده این اراضی گیاهان دارویی کشت خواهد شد و در کنار آن، این اراضی مستعد کشت سایر محصولات دیم از جمله بادام و… نیز هستند.

گفتنی است تاکنون بیش از ۱۲۰۰ گونه گیاهی در استان مرکزی شناسایی شده که حاصل این جمع آوری ها و مطابقت آن ها با منابع مکتوب و اطلاعات دارویی، وجود بیش از ۲۲۷ گونه گیاه دارویی را در سطح استان نشان می دهد که در صورت توجه به توسعه و کشت این گیاهان، علاوه بر رشد و توسعه اقتصاد داخلی، می توان از این ظرفیت در حوزه صادرات نیز استفاده کرد.