شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی “کتابچه معرفى شرکت کنندگان چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملى گیاهان دارویى، فرآورده هاى طبیعى و طب ایرانى” را که توسط ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی در آبان ماه ۱۳۹۷ منتشر شده است را بحضورتان تقدیم می نماید.

.

دانلود

.

فهرست

معرفى شرکت هاى خصوصى
– داروهاى انسانى و دامى
– غذادارو و نوشابه ها
– اسانس و عصاره
– آرایشى بهداشتى
– تجهیزات
– دمنوش ها
– کشت
– بذر
– پخش
– نشریات
– آموزش
– غذا-دارو و نوشیدنى هاى گیاهى

طب سنتى
– فناورى هاى درحال توسعه و سازمانهاى حمایتى و ذیربط
– معرفى فن بازار تخصصى
– معرفى موسسات و مراکز علمى-پژوهشى کشور

Please follow and like us:
Pin Share