به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، محققان ایرانی از طریق عصاره گیاه آب بشقابی نوعی کرم موضعی تولید کردند که سبب کاهش طول درمان زخم‌های ناشی از بریدگی و سوختگی می‌شود.
زخم یا جراحت در دانش پزشکی آسیبی است که در آن پوست خراشیده،‌ پاره، بریده، سوراخ یا دریده شود، جراحت نیز به دو نوع بسته و باز تقسیم می‌شود، بریدگی یا پارگی پوست از جمله جراحت‌های باز و کوفتگی‌ها از جمله جراحت بسته است و درمان زخم یک پروسه بیولوژیکی را شامل می‌شود که مدت‌زمانی نیاز دارد.
محققان ایرانی موفق شدند کرمی حاوی عصاره گیاه آب بشقابی را تولید کنند که با تحریک سنتز کلاژن سبب کاهش طول درمان زخم‌ها می‌شود.