گزارش تصویری از  چهارمین نمایشگاه ملی گیاهان دارویی ، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی و حضور سایت  شبکه خبری گیاهان دارویی در این نمایشگاه

 

 

blank

 

blank

 

 

blank

 

blank

 

blank

 

blank

 

blank

 

blank

 

blank

 

blank

 

blank

 

blank

 

blank

 

blank

 

blank

 

blank