به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان، بختیار مرادی اظهارداشت: در سال جاری ۳۰ تن و ۸۳۸ کیلوگرم بذر گیاهان دارویی و مرتعی برای عملیات بیولوژیک و بیومکانیک استان اختصاص یافته که تاکنون ۱۷ تن آن توزیع شده است.
وی افزود: در سال جاری عملیات بیولوژیک و بیومکانیک در سطح ۹ هزار و ۶۶۱ هکتار با استفاده از ۳۰ هزار و ۸۳۸ کیلوگرم بذر گیاهان دارویی و مرتعی در راستای پروژه‌های آبخیزداری و آبخانداری از محل اعتبارات مصوب صندوق توسعه ملی اجرا می شود.
رئیس اداره مرتع و امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان ادامه داد: عملیات ‌های بیولوژیک و بیومکانیک آبخیزداری با هزینه کرد ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سطح مراتع استان انجام می ‌شود.
مرادی یادآور شد: عملیات بیولوژیک و بیومکانیک آبخیزداری در این استان شامل بذرپاشی، بذرکاری، کپه کاری تبدیل دیمزارهای کم بازده کنتور فارو، حفاظت و قرق مراتع است.
وی بیان کرد: در این عملیات از گونه ‌های ماشک، اسپرس، یونجه، خلر، پروتریوم، آگروپاپیرون، آویشن ختمی و کاسنی در اراضی ملی استان استفاده می شود.

Please follow and like us:
Pin Share