‌به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی ، علیرضا احمدوندی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا‌، اظهار کرد: مرکز تحقیقات و سازمان جهاد کشاورزی قرار است طی ۷ سال ۳۸۴۸ هکتار زعفران در استان کشت کنند.وی اضافه کرد: در همین راستا حدود ۵ میلیون تومان هزینه دولتی و ۲۰ میلیون تومان تسهیلات درنظر گرفته شده است.

احمدوندی خاطرنشان کرد: آویشن نیز که یکی از گیاهان دارویی محسوب می ‎ شود در الیگودرز ۹ تن و ۲۸۰ کیلوگرم به صورت تر از هر هکتار برداشت شده که ۳۷۸۰ کیلوگرم خشک شده آن بوده است.مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: با احتساب هر کیلو ۱۰ هزار تومان این مقدار بین ۳۷ تا ۳۸ میلیون تومان خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: آویشن دنایی نیز در سال‌های اولیه ۴۵۳۰ کیلوگرم برداشت شده که بعدها به دو برابر نیز خواهد رسید.احمدوندی بیان کرد: در سال اول نیز ۱۲۷۴ کیلوگرم گل محمدی از یک هکتار برداشت شده که به صورت دیم با آبیاری تکمیلی و آبی بوده است.