به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ مسوول زراعت شرکت سهامی زراعی گلپایگان درحاشیه بازدید کشاورزان از مزرعه کشت این محصول گفت: این گیاه دارویی نخستین بار است که در گلپایگان و در ۱۰هکتار از اراضی شرکت سهامی زراعی گلپایگان کشت می شود.

مجتبی طالاری با اشاره به اینکه این گیاه به دلیل داشتن ارزش غذایی بالا به خاویار گیاهی معروف شده و جایگزین مناسبی برای برنج و نان است افزود: دوره کشت این گیاه صد روزه است و در مقابل کم آبی و شوری زمین مقاوم است و جایگزین خوبی برای محصولاتی است که نیاز بیشتری به آب دارد.

وی با بیان اینکه برداشت این محصول آبان آغاز می شود افزود: عملکرد این گیاه در شهرستان گلپایگان دو تن در هکتار است و پیش بینی می شود ۲۰تن از این محصول برداشت شود