مرکز اصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اردستان با اشاره به کاهش منابع آب زیرزمینی و رها شدن زمین های کشاورزی در این شهرستان گفت: حسین حیدری کشاورز مهابادی جایگزین مناسبی برای کاشت محصولات کشاورزی از جمله یونجه پیدا کرده است.

مجید خداپرستان با بیان اینکه نیاز آبی گیاه دارویی خارشتر صفر است افزود: از هر هکتار کشت این محصول ده تن علوفه تر و ۵تن علوفه خشک برداشت می شود و از گل آن برای تولید عرق خارشتر استفاده می شود.

وی با اشاره به اینکه خارشتر مقاوم به شوری آب و هوای گرم است گفت: کشت این گیاه باعث تثبیت شن های روان و جلوگیری از حذف پوشش گیاهی زمین های کشاورزی می شود.

سالانه هزار لیتر عرق خارشتر در شهرستان اردستان تولید می شود.