به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی  به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، آرش لشگری مدیرکل حمایت از مصرف کننده سازمان تعزیرات گفت: برای برخورد با تخلفات عرصه سلامت، شناسایی گلوگاه‌های تخلف، ریشه‌یابی علل و عوامل بروز تخلف و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه موجود در سازمان تعزیرات حکومتی، تفاهم‌نامه همکاری سازمان تعزیرات و دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت امضا شد.

مدیرکل حمایت از مصرف کننده سازمان تعزیرات حکومتی گفت: هدف از امضای این تفاهم‌نامه، تحقق اهداف پیش‌بینی شده مشترک در حوزه‌های عملیاتی مربوط به برخورد با تخلفات عرصه سلامت، شناسایی گلوگاه‌های تخلف و ریشه‌یابی علل و عوامل بروز تخلف و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه موجود در سازمان تعزیرات حکومتی است.گفتنی است، تفاهم‌نامه همکاری دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت با سازمان تعزیرات حکومتی، در شش ماده و دو نسخه تهیه شده و به مدت دو سال اعتبار دارد که در صورت تمایل طرفین، قابل تمدید است.