به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از  ایسنا، «عبدالرضا بازدار» در جلسه گیاهان دارویی با حضور مشاور وزیر و مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: همه روی این موضوع اتفاق نظر داریم که کشت و توسعه گیاهان دارویی یک الزام است.وی با بیان این‌که به کار بردن لفظ گیاهان دارویی دیگر صحیح نیست، افزود: هم اکنون این گیاهان به عنوان غذا محسوب می‌شوند.

بازدار لرستان را خاستگاه گونه‌های متعدد گیاهان دارویی عنوان کرد و گفت: قطعات اختصاص داده شده به کشت گیاهان دارویی کوچک هستند بنابراین باید روی ارزش زراعی آن‌ها کار کرد.رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به این‌که گندم و جو از نظر اقتصادی اقناع کننده نیستند، ادامه داد: هم اکنون وضعیت منابع آبی بسیار نگران‌کننده است و باید گیاهان دارویی با مصرف کم آب را تولید کنیم.

وی با بیان این‌که باید مردم را به طبیعت وصل کنیم، خاطرنشان کرد: گیاهان دارویی یک نسخه اصلی است و همگی روی این موضوع تجمیع نظر داریم که توسعه آن‌ها یک ضرورت است.بازدار با اشاره به این‌که تسهیلات خوبی برای کشت و توسعه گیاهان دارویی در استان در نظر گرفته شده است، افزود: سال گذشته در استان ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار در این رابطه درنظر گرفته شد که حدود ۱۲۰۰ هکتار کشت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه ۱۱ شهرستان داریم که باید کشت گیاهان دارویی را در آن‌ها رواج داد، افزود: می‌توانیم یک یا دو روستا را در هر شهرستان به‌عنوان پایلوت کشت گیاهان دارویی درنظر بگیریم و تمام مسائل مربوط به مطالعه، کاشت و فرآوری را در این مناطق پیش‌بینی کنیم.به گفته وی باید یارانه خاصی نیز برای این موضوع درنظر گرفت.