به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از ایسنا،  مهرداد احمدوند در جلسه گیاهان دارویی که با حضور مشاور وزیر و مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: در دنیا ۱۳ اقلیم وجود دارد که ۱۱ مورد مربوط به ایران است.

وی با بیان اینکه از ۸ هزار گونه گیاهان دارویی ۲۷۰۰ مورد در کشور ما قرار دارند، افزود: سطح زیرکشت این گیاهان در کشور ۵۱ هزار هکتار است که ۱۵۱ هزار تن تولید دارند.احمدوند از وجود ۴۹ هزار هکتار باغ در لرستان خبر داد و گفت: از این مقدار عرصه ۴۵ هزار هکتار بارور هستند و ۲۵۵ هزار تن تولید دارند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان به رتبه اول استان در زمینه تولید انجیر سیاه اشاره کرد و ادامه داد: همچنین در تولید زردآلو مقام سوم و انار در جایگاه هشتم قرار داریم.وی خاطرنشان کرد: حدود ۱۰۶۸ هکتار از اراضی لرستان به کشت گیاهان دارویی اختصاص داده شده است.

احمدوند به کشت زعفران در دنیا اشاره کرد و با بیان اینکه این مقدار ۱۱۰ هزار هکتار است، اظهار کرد: حدود ۱۰۷ هزار هکتار این عرصه‌ها در ایران بوده و لرستان ۰.۹ تولید آن را به خود اختصاص داده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان درآمد زعفران را ۹ برابر گندم آبی و ۲۵ برابر دیم عنوان کرد و گفت: قرار است تحت عنوان یک طرح در استان حدود سه هزار هکتار به کشت گیاهان دارویی اختصاص یابد که ۵ میلیون تومان اعتبار دولتی و ۲۰ میلیون به صورت تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی بیان کرد: پیشنهاد می‌کنیم گیاهان دارویی در استان کشت و اهلی‌سازی شوند چراکه درآمد اقتصادی خوبی دارند و در این راستا باید رویشگاه‌ها معرفی و متقاضیان نیز آموزش داده شوند.