به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از روبط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کیومرث رحیمی اظهار داشت: در بازرسی توسط کارشناسان این مدیریت در روز سه شنبه ۲۳ مردادماه از فروشگاه های عرضه گیاهان دارویی به عمل آمده بیش از ۱۰ هزار قلم داروی تقلبی، دست ساز و خارج از شبکه رسمی توزیع کشور کشف و توقیف شد.

مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: این داروها شامل انواع داروهای چاقی و لاغری دست ساز و یا قاچاق، انواع داروهای جنسی، داروهای مخدر ، ترک اعتیاد و انواع داروهای خارج از شبکه رسمی توزیع کشور است.

وی تصریح کر: این بازرسی توسط تیم بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو کرمانشاه به همراه مامورین نیروی انتظامی صورت گرفت که پرونده آن برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.