به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ رییس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، وسعت رویشگاه های طبیعی آنغوزه این استان را حدود هزار هکتار بیان کرد و گفت:از نیمه خرداد تاکنون این میزان آنغوزه از مراتع شهرستان خوروبیابانک تنها رویشگاه این گیاه دارویی در استان اصفهان برداشت شده است.

آبتین میرطالبی عملکرد این گیاه دارویی را در هرهکتار سه کیلوگرم برشمرد و افزود:پیش بینی می شود تا نیمه مهر سه تن آنغوزه از مراتع شهرستان خوروبیابانک برداشت شود.

از شیره گیاه آنغوزه چندین نوع ماده دارویی برای درمان بیماری‌هایی همچون تشنج، فلج رعشه، سستی، دستگاه تنفس، اسپاسم حنجره، دستگاه هضم، آسم، رفع یبوست، سیاه سرفه، لارنژیت و هیستری استحصال می شود.