به گزارش  شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس بهره‌برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، وسعت رویشگاه های کتیرای این استان را یک میلیون هکتار بیان کرد و  گفت:امسال مجوز بهره برداری تنها ۲۰ هزار هکتار از مراتع این گیاه دارویی در شهرستان های تیران وکرون، خوانسار، بویین ومیاندشت ، فریدونشهر و سمیرم صادر شده است.

آبتین میرطالبی پیش بینی کرد تا پایان شهریور  ۸۰ تن کتیرای مطلوب از این رویشگاه ها برداشت می شود.وی افزود: آنغوزه، کتیرا، کرفس کوهی، ریواس و زیره سیاه از مهم‌ترین گونه‌های علفی دارویی در استان اصفهان است.وسعت رویشگاه های طبیعی استان اصفهان بیش از شش میلیون و ۵۰۰ هزار  هکتار است.