به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی جمال ملک محمدی شهردار کجور در حاشیه جشنواره گیاهان دارویی و صنایع وابسته در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این نمایشگاه دو روزه از ۴ مردادماه در شهر کجور و در ۳۰ غرفه شامل گیاهان دارویی و صنایع وابسته، گلاب گیری، صنایع دستی و غیره برپا شده است، شناساندن منطقه به فعالان صنعت گل و گیاه را از جمله اهداف برشمرد.

وی افزود: بخش کجور قابلیت تغییر الگوی کشت و کشت گیاهان دارویی را دارد و باید از کشت علوفه دامی در اراضی جلوگیری و نسبت به ترویج کشت گیاهان دارویی اقدام کرد.شهردار کجور افزود: در حال حاضر در قسمت فرآوری گیاهان دارویی نیز چند فعال در حال فعالیت هستند و قرار است کارخانه گیاهان دارویی احداث شود و اکنون ۴۰۰ نفر از بانوان روستایی مشغول فعالیت شدند.

ملک محمدی این جشنواره وسیله ای برای رسیدن به هدف بزرگتر دانست و گفت: گیاهان دارویی مکملی برای توسعه صنعت گردشگری و اقتصاد منطقه است.شهردار کجور با بیان اینکه خلأ نمایشگاه گیاهان دارویی در منطقه وجود داشت راه اندازی جشنواره گیاهان دارویی را یک نیاز برشمرد.اجرای برنامه های فرهنگی و هنری از جمله بخش های جنبی این جشنواره بوده است.