به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از  ایسنا- ‌علی کیخا افزود: این کالاها به میزان ۱۴ تن گیاهان دارویی و رنگ مو است که  با همکاری نیروهای مرکز بهداشت ، پلیس اماکن و سازمان صنعت، معدن وتجارت در حاشیه شهر زاهدان شناسایی و کشف شد‌.وی بیان کرد: خیلی از این کالاها  بصورت غیر‌مجاز وارد کشور شده و چندین سال از تاریخ مصرف برخی از آنها گذشته ‌بود‌.

کیخا خاطرنشان کرد: ‌حیواناتی مانند سگ‌، گربه و موش در محل نگهداری این کالاها مشاهده شد که نشان از وضعیت بد نگهداری کالاها بود‌.رئیس شعبه سوم تعزیرات حکومتی استان گفت: انبارهای کشف شده، پلمب و پرونده آن برای سیر مراحل قانونی در تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.

Please follow and like us:
Pin Share