به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی ، مراد سپهوند در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در باغ گیاه‌شناسی چهار پروژه مهم پیگیری می‌شود.وی یکی از این پروژه‌ها را کلکسیون زاگرس عنوان کرد که ترکیبی از پروژه‌های عمرانی و بیولوژِیکی است.

این مسئول افزود: عملیات بیولوژیکی این پروژه ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طرح عمرانی آن ساخت تپه‌ها بوده که تمام شده‌ است.سپهوند خاطرنشان کرد: قرارداد ساخت برکه‌ها و آبشار آن نیز بسته شده و به زودی ساخت ‌آن‌ها آغاز می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان با بیان اینکه پروژه بعدی کلکسیون گیاهان دارویی است، ادامه داد: در حال حاضر ۳۰ گونه گیاهی کشت شده و تأکید روی گونه‌های بومی بوده است.وی کشت گونه‌های مثمر بومی و وحشی را نیز ازجمله اقداماتی دانست که در این باغ پیگیری می‌شود.

این مسئول گفت: تاکنون ۵ گونه در این مکان کشت شده‌اند.سپهوند سیستماتیک گیاهی را برنامه دیگر باغ گیاه‌شناسی زاگرس برشمرد که تاکنون در این رابطه ۱۵ گونه کشت شده است.