در تداوم رویکرد علمی دانشگاه زنجان و انجمن گیاهان دارویی ایران بر تمرکز ویژه پژوهش‌های کاربردی در حوزه زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ‌های کوهی ایران و در ادامه رهیافتهای برگرفته از اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران، به اهتمام علمی و عملی تمامی نهادها و موسسات علمی و سازمانهای ملی کشور و برخی از کشورهای صاحب نام در این حوزه، اولین کنگره بین‌المللی و دومین کنفرانس ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران در تاریخ ۵ و ۶ شهریور ماه ۱۳۹۷ در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد.

 

محورهای کنگره: 

۱- مهندسی ژنتیک، تنوع ژنتیکی، کشت بافت، بیان ژن، متابولیتهای ثانویه و فیزیولوژی گیاهی
۲- داروهای گیاهی و طبیعی مبتنی بر زیست فناوری
۳- زیست فناوری و زیست شناسی قارچهای کوهی – خوراکی و صنعتی
۴- صنایع مرتبط با زیست فناوری در گیاهان دارویی و قارچهای خوراکی
۵- اقتصاد فناوریهای نوین زیستی در حوزه گیاهان و قارچهای دارویی
۶- ترویج علوم زیست فناوری در حوزه گیاهان دارویی و قارچهای خوراکی
۷- گیاهان دارویی، حفاظت از مراتع و محیط زیست
۸- سایر پژوهشهای مرتبط با گیاهان و قارچهای دارویی و مشتقات دارویی

 

تاریخهای مهم:

مهلت ارسال خلاصه مقالات: ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷

برگزاری کنگره: ۵ و ۶ شهریورماه ۱۳۹۷

 

کمیته برگزاری:

رئیس گنگره : دکتر محسن نجفیان

قائم مقام : دکتر علی رمضانی

دبیر علمی : دکتر بهرام ملکی زنجانی

دبیر اجرایی : دکتر علی عمارلو

 

ارتباط با دبیرخانه کنگره:

زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، پژوهشکده فناوری‌های نوین زیستی، کدپستی: ۳۸۷۹۱-۴۵۳۷۱

تلفن : ۳۳۰۵۴۲۵۴-۰۲۴

پست الکترونیکی : jmpb@znu.ac.ir