به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، منظری توکلی گفت: در این زمینه  سه متهم همراه با گیاهان کشف شده پس از تشکیل پرونده برای کشف آویشن قاچاق در رابر سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی و رای به نفع این اداره صادر شده است.

وی ارزش ریالی این گیاهان را قریب به ۱۰۰میلیون ریال اعلام کرد.

منظری با اشاره به اینکه فصل برداشت گیاهان دارویی و سایر محصولات مراتع آغاز شد ، گفت: برداشت این گونه محصولات مستلزم دریافت مجوز از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری است و شهروندان می توانند برای دریافت مجوز برداشت داروهای گیاهی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مراجعه کنند.

همچنین از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده هرگونه برداشت ویا تخریب عرصه های منابع طبیعی با شماره ۱۵۰۴ اطلاع دهند.