شبکه خبری گیاهان دارویی گزارش تصویری از برداشت این محصول ارائه می دهد:

 

 

blank

blank

blank

blank