به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از  خبرنگار مهر، علی محمدی مقدم در همایش حفاظت از گونه گیاهی کرفس با اشاره به اینکه غنچه کنی و برداشت های بی رویه موجب تخریب گونه گیاهی «کلوس» در این استان شده است، اظهار داشت: گونه گیاهی کرفس یکی از مهمترین گونه های گیاه دارویی در این استان است.وی عنوان کرد: حفاظت از این گیاه دارویی با ارزش در سطح استان چهارمحال و بختیاری ضروری است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت جوامع محلی برای حفاظت از گونه گیاهی کرفس در سطح استان چهارمحال و بختیاری ضروری است.وی تاکید کرد: باید در مسیر احیای این گونه گیاهی گام برداشت.

وی تاکید کرد: خرید بذر این گیاه از جوامع محلی توسط منابع طبیعی از مهمترین اقدامات در راستای حفاظت، گسترش و توسعه کشت این گیاه است.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: برداشت های بی رویه سودجویان موجب تخریب این گونه گیاهی شده است.