به گزارش  شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محمدرضا شهابی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم جهرم با اشاره به آغاز کشت گیاه آویشن گفت: کشت آویشن از ۲ روز پیش در مناطق هکان و موردک به وسعت ۴ هکتار بخش مرکزی این شهرستان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه پس از چند سال این گیاه با موفقیت در بخش مرکزی جهرم به کشت انبوه رسیده است، افزود: در حال حاضر با تولید خوب و نمایندگی فروش بذر آویشن با سایر کشاورزان قرارداد بسته شده و محصولات آنان به صورت تضمینی خریداری می‌شود.شهابی تصریح کرد: این بذر تا ۵ سال داخل زمین رشد می‌کند و در سال اول می‌توان در ماه شهریور و آبان از این گیاه برداشت کرد.

وی با تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب با کاشت این گیاه دارویی ادامه داد: بذر آویشن تا هفته اول پس از کاشت، نیاز به روزی یک تا دو ساعت آب دارد و از هفته دوم به بعد نیم ساعت آبیاری در هفته برای آن کافی بوده و در هر هکتار آویشن ۱۰ تن آویشن‌تر یا ۳ تن آویشن خشک بدست می‌آید که به صورت تضمینی خریداری می‌شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی جهرم اضافه کرد: هر هکتار آویشن تا ۵ سال اول حدود ۱۷ میلیون تومان هزینه دارد و هر کیلوگرم آن بین ۳۶ تا ۹۸ هزارتومان در بازار خرید و فروش می‌شود.شهابی اظهار کرد: فصل کاشت بذر گیاه دارویی آویشن اواخر فروردین تا اواسط اردیبهشت ماه است.