به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از  خبرگزاری مهر، داریوش دیودیده در رابطه با جزئیات این موضوع، افزود: تولید، رشد و توسعه صادرات گیاهان دارویی از جمله برنامه های دارای اولویت ما در سال جاری خواهد بود.

دیودیده تصریح کرد: هدف از تشکیل این میز تمرکز بر چگونگی افزایش تولید، بسته بندی، حمل و نقل، برندسازی و صادرات گیاهان دارویی است.

وی اظهار داشت: خاک و زمینهای کشاورزی و مراتع استان از نظر اقلیم آب و هوایی برای کشت محصولات گیاهی ظرفیت مناسبی دارد.

دیودیده افزود: طی سالیان اخیر بیشترین صادرات استان محصولات صنعتی با پایه گیاهی بوده و با حمایت سازمان توسعه تجارت کشور این میز به صورت ویژه به استان تخصیص یافت.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان گفت: جلسات میز از روزهای اول سال با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: افراد متولی در حال تبادل نظر و بررسی کارشناسی ابعاد این موضوع هستند و خروجی جلسات نیز اطلاع رسانی خواهد شد.