بررسی فرآیند خشک کردن آلوئه ورا با دو روش هوای گرم و خشک کن انجمادی

مهرداد نیاکوثری، کبری رضایی

قسمت درونی برگهای آلوئه ورا که از پوسته سبز جدا شده است به ژل آلوئه ورا معروف است . در سالهای اخیر استفاده از این ژل در صنایع آرایشی و بهداشتی و در فرمولاسیون مواد غذایی بطور وسیعی افزایش یافته است . آلوئه ورا از خانواده لیلیاسه می باشد. بیش از ٩٨ – ٩٩ درصد ژل آلوئه را آب تشکیل می دهد و ۶٠ درصد مواد جامد آن را پلی ساکاریدها تشکیل می دهند .

هدف از این تحقیق مطالعه فرآیند خشک کردن ژل آلوئه ورا با دو روش هوای گرم و خشک کن انجمادی می باشد . هدف اصلی از خشک کردن تولید محصولی با قابلیت نگهداری بیشتر ، هزینه بسته بندی و هزینه حمل و نقل کمتر است . انتخاب یک روش مناسب برای خشک کردن می تواند منجر به بهبود کیفیت نهایی محصول نیز گردد .

کلمات کلیدی: آلوئه ورا ، خشک کردن با هوای گرم ، خشک کردن انجمادی