بسته کارآفرینی تولید مکانیزه نشاء گیاهان دارویی

نوع رسانه: نشریه ترویجی

موضوعات :زراعت

مکانیزه نشاء گیاهان دارویی

ناشر: مرکز آموزش امام خمینی کرج

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶

برای دریافت فایل کامل روی دکمه دانلود کلیک کنید

دانلود

Please follow and like us:
Pin Share