بسته ی کارآفرینی تاسیس مرکز آموزش تخصصی گیاهان دارویی

نوع رسانه: کتاب

موضوعات :ترویج و آموزش کشاورزی

ناشر: مرکز آموزش امام خمینی کرج

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵

برای دریافت فایل ،‌ روی دکمه دانلود زیر کلیک کنید

دانلود

blank