در زیر، گزارش تصویری از اولین پویش ملی گیاهان دارویی که توسط مرکز ملی گیاهان دارویی وزارت کشاورزی در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶ در برج میلاد تهران برگزار گردید را مشاهده می نمایید.

 

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank