به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، برهان صلواتی در نشست کارگروه توسعه مدیریت این اداره کل خواستار انعقاد تفاهمنامه اجرایی با تعاونی ۳۲۰ گیاه درمانی شفای سنندج شد و گفت: براساس این تفاهمنامه باید در روستاها و مناطقی از استان که پوشش گیاهان از نوع دارویی دارند تعاونی های گیاه درمانی تشکیل شود.

وی اظهار داشت: بر اساس این تفاهمنامه نه تنها محصولات این تعاونی‌ها از سوی گیاه درمانی شفا باید بصورت تضمینی خریداری شود بلکه نیاز است تمهیدی اندیشیده شود تا فرآوری و تولید داروی تهیه شده از طریق این گیاهان نیز به خود روستاییان واگذار گردد.

صلواتی، سیاست های اشتغالزایی و فقرزدایی بویژه ریشه کن کردن فقر مطلق را اولویت برنامه های حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برشمرد و یادآور شد: باید اشتغال و سرمایه گذاری را به عنوان دغدغه رهبر و مجموعه مسولان کشوری و استانی؛ اولویت نخست برنامه ریزی های خود قرار دهیم.

وی در همین راستا خواستار پرهیز از حاشیه سازی ها و کمک به ارتقاء جایگاه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان شد و گفت: کار در حوزه اشتغال جوانان نیازمند تلاش شبانه روزی و پرداختن به امور واقعی است.