به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی،، معاون بهبودتولیدات گیاهی استان چهارمحال و بختیاری گفت: گیاهان دارویی شامل، موسیر،ریواس، آنغوزه و  کلوس است که بصورت تلفیقی با بادام دراراضی مستثنیات یان چشمه، حیدری و جمالو از توابع شهرستان بن کشت شد.

آقای دانش افزود: با اجرای این طرح سطح زیر کشت پاییزه گیاهان دارویی از ۳۰۰ هکتار به ۵۰۰ هکتار رسید.

وی پیش بینی کرد: تا سال ۱۴۰۰ سطح توسعه کشت دیم گیاهان دارویی تلفیقی با بادام به ۷۰۰ هکتار  برسد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی چهارمحال و بختیاری افزود:جلوگیری از مهاجرت روستائیان، افزایش اشتغال زایی و افزایش درآمد اقتصادی در شهرستان بن از اهداف اجرای  این طرح است.

شهرستان بن در فاصله ۱۵ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.