به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی ،‌مهرزاد مستشاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این تعداد گونه گیاهان دارویی در شرایط اقلیمی متفاوت و در نقاط مختلف استان قزوین بویژه مناطق الموت و طارم سفلی قابلیت کشت و پرورش دارند.

وی با بیان اینکه قزوین از معدود استان های کشور است که دارای ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی می باشد،اضافه کرد: در این مرکز که در الموت قرار دارد، ذخایر ژنتیکی مربوط به ۴۰ گیاه دارویی نگهداری می شود.

این مسئول همچنین گفت: قزوین در حوزه گیاهان دارویی توانمندی لازم را برای جذب سرمایه گذار و تجاری سازی محصولات مختلف دارد.

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین همچنین با اشاره به رونمایی از ۴۵ محصول دانش بنیان و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی کشاورزی قزوین در هفته گذشته،گفت: امسال از این بین، چهار محصول به مرحله تجاری سازی رسیده اند.

مستشاری افزود: محصولات تجاری شده مربوط به حوزه زنجیره تولید و فرآوری گیاهان دارویی، محصولات کشت بافت و تولید محصول سالم و کنترل بیولژیک آفات بوده است.

در حاضر ۳۳ شرکت دانش بنیان و هسته فناور در بخش کشاورزی استان قزوین فعال هستند.استان قزوین دارای ۴۸۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی با ۸۰ هزار بهره بردار است.استان قزوین همچنین با کمتر از یک درصد از وسعت کشور پنج درصد محصولات کشاورزی کشور را تولید می کند.