به گزارش خبرنگار شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی ،خلیل حقیقی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: روز مزرعه گیاهان دارویی در ایستگاه تحقیقات پاسند از توابع مرکز جهاد کشاورزی دهستان پنج هزار شهرستان بهشهر برگزار شد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت بسیار خوب این شهرستان برای کشت و پرورش گیاهان دارویی، زراعت این گیاهان می‌تواند نقش بسیار مؤثری در درآمدزایی و اقتصاد بهره بردار، ایجاد اشتغال و جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی داشته باشد.

وی گفت: بر اساس بررسی‌های بعمل آمده در منطقه و با در نظر گرفتن شرایط کشت از جمله عوامل اکولوژی، آب و هوا، امکانات آبیاری و تأمین آب گونه‌های زیاد دارویی مانند زوفا، بادرنجبویه، گل محمدی، نعناع فلفلی، گل گاوزبان و آویشن برای کشت مناسب است.