مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: در۳۵ هزار و ۷۰۰ هکتار از عرصه های ملی این استان کشت گیاهان دارویی صورت گرفته است.

عزت اله بهشتی فرد در گفتگو با شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد دارای پتانسیل خوبی جهت کشت دارویی است. تاکنون در ۳۵ هزار و ۷۰۰ هکتار از عرصه‌های ملی کهگیلویه و بویراحمد با مشارکت مردم کشت گیاهان دارویی صورت گرفته است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این میزان گیاه دارویی در مناطق مختلف استان اعم از تنگ سرخ بویراحمد، کوه خامین باشت، تنگ سرخ و کاکان، کوه سیاه و کوه سفید لنده، دمه سادات و شبلیز دنا کشت شده است.

بهشتی فرد عنوان کرد: در منطقه تنگ سرخ بویراحمد ارزش ریالی کشت شده گیاهان دارویی در هر هکتار ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون ریال بوده است. ۵۰ درصد از گیاهان دارویی در منطقه تنگ سرخ بویراحمد و کاکان کشت شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد خاطر نشان کرد: در مناطق تنگ سرخ بویر احمد و کاکان حدود ۶ تن بهره برداری از شیرآبه آنغوزه و باریجه  صورت گرفته است. ارزش ریالی هر کیلو گرم از این شیرابه یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال است.

وی اضافه کرد: طرح کشت گیاهان دارویی با مشارکت مردم در عرصه های ملی کهگیلویه و بویراحمد اجرا شده است.