ششمین همایش طلای سبز با هدف بررسی جایگاه داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی در ارتقای سطح سلامت جامعه و افزایش فرصت های صادراتی برگزار می‌گردد.

علاقمندان می‌توانند چکیده و اصل مقالات خود را حول محورهای زیر تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶ به دبیرخانه دائمی همایش ارسال نمایند.

  1. اقتصاد داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی
  2. نقش داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی در کنترل و درمان بیماری‌ها
  3. استانداردهای کشت و تولید داروهای گیاهی
  4. چالش‌ها و بایدها و نبایدهای مصرف داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی
  5. مطالعات تطبیقی مصرف داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی در ایران و آسیای شرقی
  6. مطالعات تطبیقی مصرف داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی در ایران و اروپا
  7. چالش‌های موجود و استراتژی‌ها در مصرف داروهای گیاهی