به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از وبسایت شیرازه،  جوانان روستای ارباب علیا با همکاری دهیاری و شورای اسلامی، اداره منابع طبیعی، فرمانداری و بخشداری کوار اقدام به کاشت بذر گیاه دارویی آنغوزه در سطح ۵۰ هکتار از ارتفاعات این روستا کردند.

آنغوزه از گیاهان دارویی مهم تیره چتریان با خواص فراوان می باشد، گیاه تولید کننده آنغوزه به نام‌های فارسی خوراکما، آنگوزاکما و کورن کما است.

گیاه آنغوزه دو نوع بوده که این نوع آن خوشبو و نوعی دیگر بد بو می باشد و نوع بدبوی آن در ایران پرورش می یابد و مصرف درمانی دارد.

آنغوزه بوی دهان را برطرف و داخل آنرا ضدعفونی کرده، قدرت هاضمه را زیاد، دستگاه گوارش را تقویت، رطوبات بلغمی را نقصان داده، قوای جنسی را تقویت نموده و چون رطوبات اطراف معده را جذب می نماید معده را قدری خشن می سازد که این عمل برای افرادیکه رخاء معده دارند نیکو بود.

آنغوزه برای درمان سرطان شکم، میخچه، پینه، ادرارآور، مسکن و محرک به کار می‌رفته است، در درمان‌های عامیانه برای قطع قاعدگی، آسم، تشنج، خروسک، جنون و سرطان استفاده می‌شود.

گرچه آنغوزه دارای خواص درمانی زیادی می باشد منتهی مصرف زیاد آن به هیچ وجه توصیه نمی شود و در برخی موارد با عوارضی همراه است.

کاشت بذر گیاه دارویی آنغوزه در ارتفاعات روستای ارباب علیا

کاشت بذر گیاه دارویی آنغوزه در ارتفاعات روستای ارباب علیا

کاشت بذر گیاه دارویی آنغوزه در ارتفاعات روستای ارباب علیا

کاشت بذر گیاه دارویی آنغوزه در ارتفاعات روستای ارباب علیا

کاشت بذر گیاه دارویی آنغوزه در ارتفاعات روستای ارباب علیا

کاشت بذر گیاه دارویی آنغوزه در ارتفاعات روستای ارباب علیا

کاشت بذر گیاه دارویی آنغوزه در ارتفاعات روستای ارباب علیا

کاشت بذر گیاه دارویی آنغوزه در ارتفاعات روستای ارباب علیا

کاشت بذر گیاه دارویی آنغوزه در ارتفاعات روستای ارباب علیا