به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به نقل از ایمنا، حکیم فعال با اعلام این مطلب اظهار داشت: بازار تخصصی گیاهان دارویی شهرداری اصفهان برای اولین بار در کشور می باشد.  وی افزود: این بازار با هدف ساماندهی تولید و فروش گیاهان دارویی راه اندازی شده است.  مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان اذعان داشت: در بازار تخصصی گیاهان دارویی تولیدکنندگان گیاهان دارویی از سراسر کشور تولیدات خود را عرضه می کنند.  حکیم فعال ادامه داد: بیش از ۸ هزار گونه گیاهان دارویی در کشور وجود دارد که از نظر تنوع و تعداد بیش از ۲ برابر گونه های گیاهان دارویی در اروپا می باشد.  وی افزود: این بازار با هدف فرهنگ سازی در زمینه استفاده از گیاهان دارویی و فراهم شدن زمینه صادرات گیاهان دارویی راه اندازی شده است.  مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: کلینیک تخصصی گیاهان دارویی در آینده ای نزدیک در کنار بازار گیاهان دارویی احداث می شود.