به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی ، هادی جواهری در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه تفتازان یکی از روستاهای پایلوت پروژه منارید در این شهرستان است اظهار کرد: تقویت پوشش گیاهی، بهره برداری، تقویت بنیه مالی حوزه نشینان، حفاظت خاک و پیشگیری از سیلاب ها از جمله اهداف کشت گیاه دارویی باریجه در این منطقه بوده است.

وی با بیان اینکه کشت این گیاه دارویی برای اولین بار در روستای تفتازان صورت گرفت گفت: هم اکنون طرح بهره برداری گیاه دارویی باریجه در روستای بیگان، قلعه زو و عبدآباد از توابع بخش مرکزی شیروان به مرحله اجرا رسیده است که مجموع کل گستره آن ۱۵۴ هکتار می باشد.

جواهری با بیان اینکه ظرفیت میزان استحصال این گیاه دارویی در این شهرستان در روستای عبدآباد و بیگان هزار و ۵۱ تن و در قلعه زو ۵۳۱ تن است و افزود: امسال ۵۳۱ تن از این گیاه از روستای قلعه زو در این شهرستان برداشت شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شیروان گفت: برای کشت گیاه دارویی باریجه یک سال بهره برداری و دو سال قرق با عملیات کپه کاری انجام می شود.به گفته جواهری بذر باریجه در شهرستان شیروان در مهر و آبان ماه کشت و مرداد ماه برداشت می شود.

شهرستان شیروان ۴۰۰ هزار هکتار مساحت دارد که ۲۹۰ هزار هکتار آن به صورت منابع طبیعی تجدید شونده و ۱۱۰ هزار هکتار مستثنیات قانونی اشخاص شامل زمین های زراعی، باغ، جاده و محدوده روستاها و شهرهاست.