به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی؛ صفدر رستمی کارشناس مسئول گیاهان دارویی و زعفران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر ۹۲ هکتار از اراضی استان کرمانشاه زیر کشت زعفران است که ۱۲ هکتار از این میزان امسال و در فاصله ماه های خرداد تا شهریور کشت شده است.

رستمی  با اشاره به دوره۷ساله  بهره‌برداری از زعفران گفت:متوسط عملکردزعفران در استان کرمانشاه  ۳.۵ کیلوگرم در هکتار است که پیش بینی می شود امسال ۳۰۰ کیلوگرم زعفران در این استان تولید شود.

رستمی با بیان اینکه در حال حاضر در ۱۲ شهرستان استان کشت زعفران انجام می‌شود، گفت: بیشترین سطح زیر کشت زعفران استان به شهرستان کرمانشاه اختصاص دارد.