به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خرم‌آباد با اعلام این خبر که ۳۸۰ هزار هکتار از مساحت شهرستان عرصه ملی و جنگلی است، گفت: آماده واگذاری اراضی ملی به کشاورزان جهت کشت گیاهان دارویی و صنعتی و نیز توسعه جنگل‌کاری اقتصادی هستیم.

داریوش آریان با اشاره به اینکه از مجموع ۳۸۰ هزار هکتار عرصه ملی، ۲۶۰ هزار هکتار آن جنگل و بیش از ۱۱۰ هزار هکتار از آن مرتع است، اذعان داشت: اگر این منابع ارزشمند صیانت شود در آینده شاهد تقویت و رشد اقتصادی، اجتماعی در خرم‌آباد خواهیم بود.

آریان هدف از اجرای این طرح را، حفظ جنگل و مرتع دانست و تصریح کرد: زمانی که اراضی ملی به سرمایه‌گذار واگذار شود، تردیدی نیست که آن سرمایه‌گذار در حفاظت از سرمایه فردی و ملی خود، بهتر عمل می‌کند.