شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی شما را به بازدید مجازی از چند هرباریوم معروف جهان دعوت می نماید! برای دیدن فضای هرباریوم ها و نمونه های گیاهی آنها بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.